Integritetspolicy

Låssmedjan AB värnar om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som börjar gälla den 25 maj 2018.

Låssmedjan AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på vår hemsida.

Vem behandlar vi personuppgifter om

Låssmedjan AB behandlar personuppgifter om dig som är kund, leverantör, kontaktperson och om dig som är anställd hos kund till Kust IT och använder tjänster.

Följande uppgifter kan vi komma att samla in

Varför vi behandlar personuppgifter

Hur länge vi sparar personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Låssmedjan AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Låssmedjan AB rättsliga och affärsmässiga intressen.

Var behandlas personuppgifterna

Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Låssmedjan AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till Låssmedjan AB. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Låssmedjan AB och att få uppgifter rättade.